اینجا کافی شاپ نیست

آخر   قصمونه   یه   چهره   ی   زنونه   نه   حس   نمونده   یه   بغض   بچه   گونه   دوباره   سردرد   شدید   یه   مشت   به   دیوار   دنبال   یه   کاغذ   و   خودکار   یه   نُت   روی   گیتار   صدای   خنده   هاتم   تو   گوشم   میخونه   هر   روز   یاده   شوخی   های   بدون   منظور   ما   اخت   شدیم   سریع   با   هوای   هم   زود   تو   ساختی   ازم   حالا   به   آدم   ترسو   داستانمونم   عوض   شد   چه   زود   آخر   باریدیم   عوض   شد   به   زور   هردوتامونم   خسته   از   همیم   یه   بغض   سنگین   که   همش   عقده   بود   دستام   دیگه   گرمی   نداره   یادگرفته   دست   تو   دست   هرکی   نذاره   من   ،   به   نبودن   تو   عادت   کردم   تو   باشی   یا   نه   دیگه   فرقی   نداره   زندگیمون   همش   تکراری   خنده   رو   لبت   میشینه   همش   اجباری   هردوتامونم   سرد   شده   بودیم   اونم   واسه   موندنم   دیگه   نداشت   اصراری   پس   بدون   که   نموند   احساسی   نمیخوام   هیچی   و   یادم   بندازی   با   اون   رفتاراش   منم   عوض   شدم   قولایی   که   دادو   یادش   نموند   انگاری   بیخیال   باش   مثه   آسمون   صاف   نه   پس   بیخیال   باش   مثه   حس   دوست   داشتن   من   ته   قصه   رو   اول   میگم   پس   بیخیال   باش   واسه   حس   خوب   ساختن   اون   لحظه   که   میومدی   نگران   بودم   نه   لفضامون   فقط   واس   دیگران   خوبن   پس   از   خواستنت   فقط   تیکه   هاش   موند   واسم   خب   چشمام   دیگه   خیس   بارون   شد   من   بچه   عیون   نبودم   این   دردارو   از   رو   نخوندم   ببین   اینجا   کافی   شاپ   نیستش   آروم   بشینم   با   یه   گل   تورو   با   اون   ببینم   حرفی   نزنم   فقط   پوزخند   همین   الان   تو   فاز   دوست   داشتنیم   باشه   خب   حله   انقد   دروغ   گفتی   واسه   اونم   که   حالا   شدی   واسه   اونم   یه   آدم   دوست   داشتنی   من   ا   اونا   نیستم   خب   بد   سگ   میشم   اه   میگه   باعث   پس   رفتشم   هه   پیشرفت   کن   خب   کوتاهتر   بپوش   مثه   اونایی   که   مصرف   میشن   داستانمونم   عوض   شد   چه   زود   آخر   باریدیم   عوض   شد   به   زور   هردوتامونم   خسته   از   همیم   یه   بغض   سنگین   که   همش   عقده   بود   دستام   دیگه   گرمی   نداره   یادگرفته   دست   تو   دست   هرکی   نذاره   من   ،   به   نبودن   تو   عادت   کردم   تو   باشی   یا   نه   دیگه   فرقی   نداره   زندگیمون   همش   تکراری   خنده   رو   لبت   میشینه   همش   اجباری   هردوتامونم   سرد   شده   بودیم   اونم   واسه   موندنم   دیگه   نداشت   اصراری   پس   بدون   که   نموند   احساسی   نمیخوام   هیچی   و   یادم   بندازی   با   اون   رفتاراش   منم   عوض   شدم   قولایی   که   دادو   یادش   نموند   انگاری   بیخیال   باش   مثه   آسمون   صاف   نه   هه   پس   بیخیال   باش   مثه   حس   دوست   داشتن   ببین   اینجا   کافی   شاپ   نیستش   هه

/ 0 نظر / 41 بازدید