هر جا که رفتم بسته بود

هر  جا  که  رفتم  بسته  بود  در  های  دنیا  هر  چی  کشیدم  بس  نبود  هی  دل  تنها  تا  کی  خیال  این  که  بر  گردی  تو  پیشم  حرفام  و  میگم  چون  دارم  دیونه  میشم  حرفام  و  بهت  زدم  این  آخرین  دفعه  ست  این  آخرین  دفعه  ست  که  به  جون  تو  حرفام  بهت  زدم  باور  نکن  ولی  این  حرفه  آخره  این  حرفه  آخره  که  بدون  تو  خوابم  نمی  بره  حرفام  و  بهت  زدم  این  آخرین  دفعه  ست  این  آخرین  دفعه  ست  که  به  جون  تو  حرفام  بهت  زدم  باور  نکن  ولی  این  حرفه  آخره  این  حرفه  آخره  که  بدون  تو  خوابم  نمی  بره

/ 0 نظر / 50 بازدید